Elektroda.com
Elektroda.com
X

Installing Blow 8in1 Pilot: Universal Remote Control Manual & Tips - Pilot 4629 Model

Rbtus 5421 1
This content has been translated flag-pl » flag-en View the original version here.
 • #1
  Rbtus
  Level 1  
  I am looking for a manual for the 8in1 BLOW universal remote control.
  I checked the posts and unfortunately I found nothing. Pilot 4629 #
 • #2
  Faradays
  Level 2  
  And what exactly is needed from the IF instructions?

  If pairing with devices, the instructions below are:

  
  Instrukcja obsługi ? Pilot uniwersalny 4629#.
  Wyszukiwanie z użyciem listy kodów
  
  1. Znajdź kod urządzenia na liście kodów. Kody są sortowane według typu urządzenia i nazwy marki.
  Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie jest w stanie czuwania).
  
  2. Naciśnij na pilocie uniwersalnym przycisk z nazwą typu urządzenia które chcesz obsługiwać - jak
  TV, DVB-T, itp
  
  3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MAGIC aż dioda się zaświeci. Następnie wpisz kod Twojego
  urządzenia (z listy kodów), czerwona dioda zgaśnie.
  
  4. Skieruj pilot w stronę urządzenia i naciśnij przycisk zasilania (POWER). Jeśli urządzenie się wyłączy,
  oznacza to iż ten pilot jest gotowy do działania.
  Jeśli urządzenie nie wyłączy się, należy powtórzyć kroki od 1 do 3 ? wybierając inny kod z listy kodów
  wymienionych dla marki Twojego urządzenia.
  
  Automatyczne wyszukiwanie
  
  1. Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie jest w stanie czuwania).
  
  2. Skieruj pilot w stronę urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy jednocześnie
  przycisk z rodzajem urządzenia które chcesz obsługiwać (TV, DVB-T, DVD, itp.) wraz z przyciskiem
  ?OK?. Na pilocie powinna zacząć migać czerwona dioda ? oznacza to że pilot wysyła do urządzenia
  sygnał wyłączenia (Power OFF) w jednosekundowych odstępach.
  
  3. W momencie gdy urządzenie się wyłączy, oznacza to że pilot znalazł właściwy kod dla
  obsługiwanego urządzenia. Należy wtedy nacisnąć przycisk POWER w celu zapisania konfiguracji.
  
  4. Następnie należy sprawdzić czy pozostałe funkcje pilota działają poprawnie (głośność, przełączanie
  kanałów, itp.). Jeśli funkcje te działają poprawnie ? oznacza to odnalezienie prawidłowego kodu dla
  posiadanego urządzenia. Jeśli któraś z funkcji pilota działa nieprawidłowo ? należy powtórzyć
  procedurę w punktach 1 ? 3.